header_vervolg_01.jpg

Word jij onze nieuwe collega in het Management Team?

 

DE BERKENSCHUTSE IS OP ZOEK NAAR EEN

AFDELINGSLEIDER 

 

Werktijdfactor: 0,8 – 1,0 FTE

 

 

ONZE SCHOOL 

 

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), op een mooie, groene locatie in het buitengebied van Heeze.  

Het onderwijs wordt gegeven in leerroutes, te weten basisonderwijs, dagbesteding, arbeidsmarkt en vervolgonderwijs (vmbo, havo en vwo).  

Daarnaast verzorgt De Berkenschutse ambulante onderwijskundige begeleiding met name aan leerlingen met epilepsie, of aan langdurig zieke leerlingen.  

Alle collega’s werken intern samen met onderwijsversterkers, zoals paramedici, schoolmaatschappelijk werkenden en remedial teachers om te zorgen dat er excellent onderwijs gegeven wordt. 

 

ONS AANBOD

 

Een uitdagende, verantwoordelijke functie in een dynamische school die streeft naar professionaliteit en met grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Je levert een bijdrage aan het uitzetten van de koers en strategie van de school. Als afdelingsleider krijg je de integrale verantwoordelijkheid voor een aantal aandachtsgebieden, projecten en/of portefeuilles. Voor de huidige vacature betreft dit de afdeling waarin een team van gedragswetenschappers, een team van onderwijsversterkers en de ambulante dienst het onderwijs ondersteunen en/of expertise ontwikkelen ter ondersteuning van zorg in onderwijs. Onze Dienst Ambulante Begeleiding is onderdeel van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Daarnaast voer je als afdelingsleider regie op een schoolbreed domein. Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur en maakt onderdeel uit van het managementteam en hebt hierin een proactieve inbreng.

Er wordt flexibiliteit gevraagd van alle leden van het managementteam om roulatie binnen de afdelingen mogelijk te maken als de organisatieontwikkeling daarom vraagt.

 

TAKEN EN TAAKGEBIEDEN

 

Als afdelingsleider stuur je één van de afdelingen aan. In de afdeling wordt gewerkt in teams, die elk een teamleider als eerste aanspreekpunt hebben. Je geeft leiding en sturing aan de teamleiders bij het uit te voeren beleid en de algemene uitvoering van het onderwijs en voert gesprekken vanuit de gesprekscyclus.

 

WIJ VRAGEN

 

 • Een aantoonbaar academisch denk- en werkniveau.
 • Een afgeronde managementopleiding is pré.
 • Leidinggevende ervaring in een complexe (onderwijs)omgeving.
 • Je bent verbindend, initiatiefrijk, creatief, ondernemend en innoverend en durft vernieuwende stappen te zetten.
 • Je hebt een goed ontwikkeld inlevingsvermogen, streeft voortdurend naar verbetering en staat open voor ideeën van anderen.
 • Je bent koersvast en consistent in je aanpak en beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Je creëert draagvlak voor de uitvoering van het beleid en ziet toe op borging.
 • Je hebt een naar buiten gerichte houding en bent het visitekaartje voor school in interne en externe contacten.
 • Je werkt planmatig en resultaatgericht.

 

WIJ BIEDEN

 

 • Honorering volgens cao po, oop schaal 12 (salaris tussen € 3.334,00 -€ 6.665,00).
 • Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Een fijne werkplek waar je verantwoordelijkheid kan en mag nemen in een prettige werksfeer en een mooie omgeving, waar je de koers om het verschil te kunnen maken voor leerlingen en medewerkers mee uitzet.
 • Een collegiaal, professioneel team.
 • Ruime mogelijkheden om je verder te scholen en te ontwikkelen.

 

OVERIGE INFORMATIE

 

Met inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Huub van de Ven, directiesecretaris of Bastiaan Mulders, afdelingsleider vso vervolgonderwijs (040-2279300).

 

SOLLICITEREN

 

Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met 16 juni 2024 gericht worden aan Corien Habraken, medewerker P&O; of per mail naar PSA@berkenschutse.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.