header_vervolg_01.jpg

Vacature interne coaches

Voor De Berkenschutse zoeken wij vanaf 1-11-2017 twee interne coaches. Werktijdfactor: 0,5000 fte (2 coaches voor elk 0,5 fte).

 

De werkomgeving

De Berkenschutse is een expertise centrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.

 

Wie zoeken wij?

Een uitdagende verantwoordelijke taak in een school die streeft naar professionaliteit en betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Je krijgt de mogelijkheid je bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van de ingezette koers. De omvang van de taak bedraagt 0,5 fte, inzet van uren en dagen in overleg. De coach maakt onderdeel uit van het team onderwijsversterkers.

 

Taak en taakgebieden

De coach draagt zorg voor coaching, training en intervisie voor startende en ervaren (onderwijs)professionals. De coach begeleidt planmatig en met inzet van diverse middelen en technieken waartoe hij/zij gecertificeerd is.

 

De coach richt zich op het verbeteren van prestaties en versterken van vermogen tot zelfontwikkeling van individuele medewerkers en het verbeteren van de communicatie binnen/tussen teams. Hij/zij doet een beroep op en bevordert mechanismen van zelfsturing en samenwerking, zodat medewerkers zich gedragen en gesterkt voelen om de werkzaamheden horend bij de functie op een kwalitatief hoog niveau te kunnen uitvoeren. De coach komt in beeld waar de begeleidingsvraag van medewerkers individueel of op teamniveau de mogelijkheden van het team en de teamleider overstijgt.

 

Vereisten
- Kennis en vaardigheid van didactische methoden en technieken

- Aantoonbare theoretische en praktische kennis gericht op coachen van (onderwijs)professionals. Bij voorkeur is de coach geregistreerd bij NOBCO.

- Vaardigheid in communicatie en advies;

- Vaardigheid in het aansturen van groepsprocessen;

- HBO denk- en werkniveau;

- Samen met je collega coach voortdurend werken aan het vergroten van je kennis en vaardigheden t.a.v. coaching;

- Het doen van beleidsvoorstellen aan het management t.a.v. dit vakgebied.

 

Vereisten

Honorering schaal 10 cao PO. Tijdelijk met uitzicht op een vaste benoeming.

 

Solliciteren en verdere informatie
Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij Dhr. Bram Krol (directeur onderwijs), tel.: 040 - 2279300. Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met 19 november 2017 gericht worden aan Corien Habraken, medewerker P&O; of per email naar PSA@berkenschutse.nl.