header_vervolg_04.jpg

Vacature leraar VSO oa

Binnen de afdeling VSO oabcde van De Berkenschutse ontstaat vanwege groei medio december 2017 een vacature voor een leraar voor 1,0 fte. Deze vacature wordt ingevuld in leerroute oa.

 

De werkomgeving

De Berkenschutse is een expertise centrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en door gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.

Deze vacature betreft de afdeling VSO oabcde. De afdeling richt zich op drie uitstroomprofielen, met daarbinnen verschillende leerroutes: dagbesteding (leerroutes o, a en b), arbeidsmarkt (leerroutes c en d)  en vervolgonderwijs (vmbo – leerroute e). Iedere leerroute heeft leerlijnen, met binnen iedere leerlijn eigen kerndoelen en subdoelen, gebaseerd op de schoolstandaard.

De leerlingen die onderwijs volgen binnen leerroute oab stromen uit in uitstroomprofiel dagbesteding. Het onderwijs is gericht op leerlingen met een matig, ernstig of ernstig meervoudige verstandelijke beperking. Al deze leerlingen zijn zeer moeilijk lerend en vaak is er sprake van bijkomende (medische) aandoeningen (onder meer epilepsie, stofwisselingsziekte en diabetes). Daarnaast kan er sprake zijn van emotionele-, gedrag- en/of lichamelijke problematiek.

 

Wie zoeken wij?
We verwachten, naast affiniteit met de doelgroep, dat de nieuwe collega;

 

 • in staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoefte,

 • zich kan inleven en kan aansluiten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,

 • kan samenwerken met collega’s,

 • onderwijs zo kan organiseren dat een onderwijsassistent het onderwijsprogramma en overige taken ter ondersteuning van het proces kan uitvoeren,

 • communicatief vaardig is,

 • sterk kan reflecteren op eigen handelen en denken,

 • kan omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag,

 • kan inspelen op lichamelijke zorg.

 

Vereisten

In het bezit zijn van de juiste onderwijsbevoegdheid. Honorering schaal LB volgens cao PO.

 

Wat bieden wij?

 • een tijdelijke aanstelling met op termijn de mogelijkheid tot een vaste aanstelling.

 • een gevarieerde werkomgeving.

 • een uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.

 • kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.

 

Solliciteren en verdere informatie

Verdere informatie is te verkrijgen bij Sylvia Verdonschot  (teamleider VSO oab) te bereiken op werkdagen nummer 040-2279300. U kunt uw sollicitatie tot en met 15 november 2017 richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email: PSA@berkenschutse.nl.