header_vervolg_03.jpg

Vacature remedial teacher

Voor De Berkenschutse zoeken wij vanaf 1-11-2017 een remedial teacher. Werktijdfactor: 0,4000 fte.

 

De werkomgeving 

De Berkenschutse is een expertise centrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.

 

Wie zoeken wij?

Een uitdagende verantwoordelijke taak in een school die streeft naar professionaliteit en betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. De omvang van de taak bedraagt 0,4 fte, de inzet van uren en dagen is in overleg.

 

De remedial teacher (RT) maakt samen met de andere r.t.-ers onderdeel uit van het team onderwijsversterkers. Dit team bestaat uit diverse disciplines die, in verlengde van visie en ambitie, het onderwijs op De Berkenschutse versterkt in het belang van de leerling en zijn/haar specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van zorg en onderwijs. Hierbij wordt de leerling centraal gesteld, zoveel als mogelijk multidisciplinair gewerkt en ondersteuning op maat geleverd. Vanuit die positionering zorgt RT voor extra ondersteuning binnen de zorgstructuur van de school

 

Vereisten

De RT heeft theoretische en praktische kennis op het gebied van:

 • remedial teaching;

 • didactische methoden en technieken en gebleken vaardigheid in de toepassing ervan;

 • leerstrategieën;

 • nieuwe technologieën en verwante software;

 • te verlenen faciliteiten bij toetsen en examens;

 • bij voorkeur ervaring binnen het vso, uitstroomprofiel “vervolgonderwijs”.

 

Honorering schaal 10 CAO PO. Tijdelijk met uitzicht op een vaste benoeming.

 

Taakomschrijving

 • analyseren van problemen en komen tot passende oplossingen;

 • begeleiden en motiveren van leerlingen en professionals;

 • toepassen van didactische methoden;

 • opstellen van evaluaties, adviezen en rapportages;

 • adviseren van ouders/opvoeders, onderwijsteams en management

 

Solliciteren en verdere informatie

Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij Dhr. Theo Laureijs (afdelingsleider VSO f), tel.: 040 - 2279300. Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met 19 november 2017 gericht worden aan Corien Habraken, medewerker P&O; of per email naar PSA@berkenschutse.nl.