header_vervolg_01.jpg

Vacature vakleraar biologie

Ben jij een 1e graads leerkracht biologie en heb jij een onderzoekende en reflectieve houding?

 

Werk je graag in een multidisciplinair team en houd je van het doorgronden van onderwijs- en begeleidingsvraagstukken? Dan is De Berkenschutse jouw school.

 

Omschrijving werkomgeving

 

De Berkenschutse is een expertisecentrum voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school schept een sfeervol en veilig klimaat, waarbinnen jongeren zich kunnen en durven ontwikkelen. Centraal staan het planmatig orthopedagogisch en orthodidactisch handelen en het bewust hanteren van onderwijsmiddelen. Leerkrachten en onderwijsversterkers verzorgen prima onderwijs en voorzien in  speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs overstijgen.

 

Omschrijving functie 

 

Deze vacature valt binnen het VSO f (havo-vwo) met de doelgroep gemiddeld tot hoog intelligente leerlingen vnl. leerlingen met autisme en langdurig zieke leerlingen. De omvang van de functie bedraagt 0,5 fte.   

 

Jouw kwaliteiten

 

Wij zijn op zoek naar een leerkracht die:

 

- Aantoonbare ervaring heeft met het lesgeven in de bovenbouw havo en vwo;

- In staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeftes;

- Op een inspirerende wijze onderwijs kan verzorgen en kan differentiëren naar inhoud, niveau en tempo in een groepssetting van ongeveer 12-16 leerlingen;

- Het leerproces aanstuurt op een duidelijke, gestructureerde en consequente wijze;

- Een mentortaak kan uitvoeren en in die hoedanigheid (samen met een collega) verantwoordelijk is voor een groep;

- Communicatief vaardig is en sterk kan reflecteren op eigen handelen en denken;

- Affiniteit met en liefst ook ervaring heeft binnen het VSO dat gericht is op langdurig (somatisch) zieke leerlingen en/of leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar;

- Goed ontwikkelde ICT vaardigheden heeft;

- Innovatief is en wil ontwikkelen.

 

Vereisten

 

- In het bezit zijn van relevante onderwijsbevoegdheid.

- Wanneer je beschikt over het diploma Speciaal Onderwijs/Master SEN of andere relevante scholing gerelateerd aan de doelgroepen is dat een pré.

 

Extra informatie

 

Honorering schaal LB.

Tijdelijk

 

 

Contact

 

Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij dhr. Theo Laureijs, afdelingsleider VSO f (havo/vwo) tel.: 040 – 2279666

 

Solliciteren

 

Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met woensdag 20 september 2017 gericht worden aan Corien Habraken of per email naar PSA@berkenschutse.nl.