header_vervolg_02.jpg

Vacature vakleraar muziek

Onze leerlingen en medewerkers zijn op zoek naar een fijne docent en prettige collega

De Berkenschutse is een expertisecentrum voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school schept een sfeervol en veilig klimaat, waarbinnen jongeren zich kunnen en durven ontwikkelen. Centraal staan het planmatig orthopedagogisch en orthodidactisch handelen en het bewust hanteren van onderwijsmiddelen. Leerkrachten en onderwijsversterkers verzorgen prima onderwijs en voorzien in speciale ondersteuningsbehoeften die het regulier onderwijs overstijgen.

 

Een speciale school voor bijzondere leerlingen

 

Onderliggende vacature ligt binnen zowel SO als VSO.

VAKLERAAR MUZIEK

ter vervanging 1e of 2e graads

Werktijdfactor: 0,5000 FTE

Voor deze functie zoeken wij iemand die:

  • In het bezit is van een diploma docent muziek of vergelijkbaar diploma en aantoonbare ervaring heeft met lesgeven.
  • Affiniteit met en liefst ook ervaring heeft binnen het SO en/of VSO dat gericht is op leerlingen met epilepsie, langdurig (somatisch) zieke leerlingen en/of leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar.
  • Op een inspirerende wijze onderwijs kan verzorgen in een groepssetting van 8 tot 15 leerlingen.
  • Het leerproces kan aansturen op een duidelijke, gestructureerde en consequente wijze.
  • Een mentortaak uitvoert en in die hoedanigheid (evt. samen met een collega) verantwoordelijk is voor een groep.
  • Creatief is en in staat om lesmateriaal te ontwikkelen dat aansluit op de belevingswereld van de doelgroepen.

Honorering schaal LB volgens CAO-PO

Dienstverband tijdelijk

Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij Dhr. Theo Laureijs, afdelingsleider, tel.: 040 - 2279666.

Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met maandag 10 september 2018 gericht worden aan Corien Habraken of per email naar PSA@berkenschutse.nl