De school

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Het onderwijs

Het beste onderwijs kunnen wij bieden door onze hoogge-

specialiseerde expertise. Het onderwijs is verdeeld in Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs

(VSO oabcdef).

De leerlingen

We bieden onderwijs, vorming en begeleiding aan leerlingen met speciale ondersteunings-

behoeften op het gebied van: epilepsie, langdurig ziek, zeer moeilijk lerend, meervoudige handicap, autisme.

De ouders

Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen de school. De samenwerking met ouders vinden we belangrijk.

Seminar Berkenbrein

Op 7 maart a.s. organiseerde De Berkenschutse het seminar Berkenbrein - Emotie & leren: op zoek naar de juiste balans. Klik op 'lees meer' voor een samenvatting van de lezingen.

Lees meer

Aanmelding

Hier vindt u informatie over aanmelding en toelating, toelaatbaarheidsverklaring, kennismaking, veelgestelde vragen en het contactformulier.