De school

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Het onderwijs

Het beste onderwijs kunnen wij bieden door onze hoogge-

specialiseerde expertise. Het onderwijs is verdeeld in Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs

(VSO oabcdef).

De leerlingen

We bieden onderwijs, vorming en begeleiding aan leerlingen met speciale ondersteunings-

behoeften op het gebied van: epilepsie, langdurig ziek, zeer moeilijk lerend, meervoudige handicap, autisme.

De ouders

Ouders nemen een belangrijke plaats in binnen de school. De samenwerking met ouders vinden we belangrijk.

Vacatures

Werken bij De Berkenschutse? Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie naar info@berkenschutse.nl.

Seminar Berkenbrein

Op 7 maart a.s. organiseerde De Berkenschutse het seminar Berkenbrein - Emotie & leren: op zoek naar de juiste balans. Klik op 'lees meer' voor een samenvatting van de lezingen.

Lees meer

Aanmelding

Hier vindt u informatie over aanmelding en toelating, toelaatbaarheidsverklaring, kennismaking, veelgestelde vragen en het contactformulier.