header_vervolg_02.jpg

Leerroute 7 (havo/vwo vervolgonderwijs)

Het onderwijsprogramma van de leerroute 7 sluit aan bij de ervaringswereld, de affiniteit en het ontwikkelingsniveau van de havo/vwo-leerlingen. Er wordt onderwijs verzorgd binnen deze leerroute voor leerlingen met een (gediagnosticeerde) Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Behoudens deze leerlingen worden onder bepaalde omstandigheden ook leerlingen met ADHD, Gilles de la Tourette, angststoornissen e.d. geplaatst. We gebruiken in deze leerroute lesmethoden die ook in het regulier onderwijs gangbaar zijn. We bieden de volgende profielen aan in de bovenbouw voor leerlingen vanaf 12 jaar: Natuur en Techniek (NT), Natuur en Gezondheid (NG) en Economie en Maatschappij (EM). Binnen ons havo/vwo onderwijs staan contextrijke onderwijstrajecten centraal, waarmee we leerlingen willen enthousiasmeren en activeren. Denk hierbij aan: innovatieve technologische onderwijswerkplekken, zoals een digitaal aangestuurde robotarm, een graveermachine, PLC-werkplekken, filmbewerking apparatuur en een digitaal verkeersplein. Deelname aan (nationale) schoolcompetities en vakoverstijgende trajecten, Kangoeroewiskunde en de Beverwedstrijd (Ic), doldwaze rekenweken. De opzet van mini-ondernemingen in de bovenbouw havo/vwo. Practica in nieuwe binaslokalen en bijeenkomsten met gastsprekers vanuit verschillende universiteiten en bedrijven. Excursies naar musea, vervolgonderwijs en bedrijven, maar ook meeloopdagen binnen bedrijven en beroepsoriënterende stages. Culturele manifestatie (CKV-dag), een schoolband e.d. 

 ​

Naast dit uitdagende onderwijsaanbod, bieden we leerlingen een omgeving en klimaat waarin zij optimaal kunnen functioneren. Dit begint met het samenstellen van goed gebalanceerde klassen en de inrichting van de lokalen. Daarnaast is er ondersteuning door een netwerk van gedragswetenschappers, remedial teachers, leerkrachten en leerkrachtondersteuners. Regelmatig brengen we de ontwikkeling van de leerlingen in kaart. Ook met het oog op de vervolgstudie worden de leerlingen intensief ondersteund en begeleid. Zo kunnen ze deelnemen aan proefcolleges en meeloopdagen op hbo en universiteiten en zijn er gesprekken met studieloopbaan-begeleiders. Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen 'pre-studeren' op universiteiten en hbo’s of stage lopen. Uiteindelijk draagt dit totale pakket bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en hun maatschappelijke vorming. De havo- en vwo-leerlingen leggen een staatsexamen af, dat leidt tot een diploma (eventueel door het opsparen van certificaten) met dezelfde waarde als het examen binnen het regulier voortgezet onderwijs.