header_vervolg_01.jpg

Leerroutes 1, 2 en 3 (dagbesteding)

De leerroutes 1, 2 en 3 zijn gericht op leerlingen met een lichte, matige of ernstige (meervoudig) verstandelijke beperking (zeer moeilijk lerend) vaak in samenhang met een medische aandoening (bijv. epilepsie, stofwisselingsziekte, diabetes en/of andere langdurige ziekte) en/of gedragsproblematiek. Het onderwijs is met name gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden in de praktijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zml-leerlijnen en de domeinen van Plancius. Een leerlijn/domein schetst heel nauwkeurig, stap voor stap, de ontwikkeling die leerlingen doormaken om een duidelijk omschreven einddoel te bereiken. Een leerlijn is daarmee een praktisch handvat voor het bepalen van onderwijsaanbod dat naadloos aansluit bij het niveau van elk kind.

 

Leerroute 1 en 2

In leerroute 1 en 2 worden kinderen geplaatst met een cognitief ontwikkelingsniveau tussen 1½ en 5 jaar en kalenderleeftijd 5 jaar. Centraal staat dat ze leren door middel van voor-, samen- en nadoen, concrete beleving en gericht zijn op zichzelf en de directe omgeving. Gebruik maken van Totale Communicatie is een belangrijk middel bij het behalen van kleine stapjes in de ontwikkeling van deze leerlingen. Deze leerlingen gaan later wonen in 24-uurs zorg met intensieve begeleiding en gaan ‘werken’ binnen dagbesteding, gericht op beleving en activering.

 

Leerroute 3

In leerroute 3 worden kinderen geplaatst met een cognitief ontwikkelingsniveau tussen 5 en 8-9 jaar en kalenderleeftijd van 12 jaar. Centraal staat dat ze zoveel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen na instructie, rekening kunnen houden en samen kunnen werken met anderen, en onder begeleiding kunnen functioneren in de maatschappij. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid spelen een steeds belangrijker rol. Deze leerlingen (gaan) wonen onder begeleiding en ‘werken’ binnen taakgerichte en eventueel arbeidsmatige dagbesteding.