header_vervolg_01.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2021 – 2022 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

  • Dhr. Jos de Wit (voorzitter)
  • Dhr. Wesley de Greef (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: wesley.de.greef@berkenschutse.nl)
  • Dhr. Mark de Greef
  • Dhr. Miguel Marques Pontes
  • Dhr. Maik de Bresser

 

Oudergeleding 

  • Mevr. Nazan Schillings-Baas (contactpersoon, telefoon: 06-14391492, e-mail: nazanschillings@gmail.com)
  • Dhr. Rick van Rooij
  • Dhr. Barry Loos
  • Mevr. Nancy Ornek
  • Vacature

Documenten

Algemene documenten

pdfJaarverslag MR 2020-2021

pdfJaarverslag_2019-2020

pdfMR reglement 01-10-2021

pdfMR statuut 01-10-2021

pdfMR huishoudelijk reglement 01-10-2021

 

Agenda

pdfVergaderdata 2021-2022