header_vervolg_01.jpg

Medezeggenschapsraad

De Berkenschutse heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin vijf ouders (oudergeleding) en vijf personeelsleden (personeelsgeleding) zitting hebben. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR bespreekt periodiek met de Bestuurder/Algemeen Directeur de gang van zaken op school. De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen. 

 

In het schooljaar 2016 – 2017 wordt de MR gevormd door:

 

Personeelsgeleding 

  • Dhr. Jos de Wit (voorzitter)
  • Mevr. Gerrie Leenders (secretaris en contactpersoon, telefoon: 040-2279300, e-mail: gerrie.leenders@berkenschutse.nl)
  • Mevr. Franca Thijssen
  • Mevr. Louise van den Burg
  • Mevr. Saskia Aussems

 

Oudergeleding 

  • Dhr. Hans Schocke (contactpersoon, telefoon: 06-41299239, e-mail: h.schocke@home.nl)
  • Dhr. Ronald Koster
  • Mevr. Angelique van der Meer
  • Dhr. Rick van Rooij
  • Dhr. Marc Rutjens

 

Documenten

Algemene documenten

pdfJaarplan 2017-2018

pdfJaarverslag 2016-2017

pdfReglement 01-03-2017

pdfStatuut 01-02-2017

pdfJaarverslag 2015-2016

pdfJaarverslag 2014-2015

pdfJaarverslag 2013-2014

pdfHuishoudelijk reglement 01-12-2014

 

Agenda

pdfVergaderdata 2017-2018

pdfMR vergaderdata 2016

pdfAgenda vergadering 18-05-2016