header_vervolg_01.jpg

​​​​​​​Examens​

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen die passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vorm gegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vorm gegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Examen vmbo-tl, havo en vwo

Het examen vmbo-t, havo en vwo op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen die passen binnen de door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

 

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vorm gegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

 

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen.

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de examencoördinator Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).

  

Exameninformatie

pdfexameninformatie 2022

 

Demofilmpje mondelinge examens

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

Rooster mondelinge examens

Informatie volgt later.

 

Rooster schriftelijke examens

pdfrooster schriftelijke examens 1e tijdvak 2022

 

Vakinformatie 2022

vmbo-t

pdfAardrijkskunde vmbo-t 2022

pdfBeeldende vorming vmbo-t 2022

pdfBiologie vmbo-t 2022

pdfEconomie vmbo-t 2022

pdfEngels vmbo-t 2022

pdfGeschiedenis vmbo-t 2022

pdfMaatschappijleer vmbo-t 2022

pdfNaSk1 vmbo-t 2022

pdfNederlands vmbo-t 2022

pdfProfielwerkstuk vmbo-t 2022

pdfWiskunde vmbo-t 2022

 

havo

pdfAardrijkskunde havo 2022

pdfBedrijfseconomie havo 2022

pdfBiologie havo 2022

pdfDuits havo 2022

pdfEconomie havo 2022

pdfEngels havo 2022

pdfGeschiedenis havo 2022

pdfInformatica havo 2022

pdfMaatschappijleer havo 2022

pdfNatuurkunde havo 2022

pdfNederlands havo 2022

pdfNederlands literatuurlijst havo 2022

pdfProfielwerkstuk havo 2022

pdfScheikunde havo 2022

pdfTehatex havo 2022

pdfWiskunde A havo 2022

pdfWiskunde B havo 2022

pdfWiskunde D havo 2022

 

vwo

pdfAardrijkskunde vwo 2022

pdfBedrijfseconomie vwo 2022

pdfBiologie vwo 2022

pdfDuits vwo 2022

pdfEconomie vwo 2022

pdfEngels vwo 2022

pdfGeschiedenis vwo 2022

pdfInformatica vwo 2022

pdfMaatschappijleer vwo 2022

pdfNatuurkunde vwo 2022

pdfNederlands vwo 2022

pdfNederlands literatuurlijst vwo 2022

pdfProfielwerkstuk vwo 2022

pdfScheikunde vwo 2022

pdfTehatex vwo 2022

pdfWiskunde A vwo 2022

pdfWiskunde B vwo 2022

pdfWiskunde D vwo 2022