header_vervolg_04.jpg

​​​​​​​Examens​

 

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen die passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vorm gegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vorm gegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Wanneer u vragen over het examen vmbo-bb en vmbo-kb heeft, kunt u contact opnemen met de teamleider vmbo bovenbouw Carola Albers (carola.albers@berkenschutse.nl).

 

Examen vmbo-tl, havo en vwo

Het examen vmbo-t, havo en vwo op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen die passen binnen de door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vormgegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl, havo en vwo en hun ouders/verzorgers over het examen.

 

Wanneer u vragen over het staatsexamen vmbo-t, havo en/of vwo heeft, kunt u contact opnemen met de examensecretaris Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).

  

Exameninformatie

pdfexameninformatie 2023

 

Demofilmpje mondelinge examens

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

Rooster mondelinge examens schooljaar 2022-2023

Volgt later.

 

Rooster schriftelijke examens

pdfrooster schriftelijke examens 2023 1e tijdvak

 

Vakinformatie

 

vmbo-t

pdfaardrijkskunde_vmbot_2023

pdfbiologie__vmbot_2023

pdfEngels_vmbot_2023.pdf

pdfgeschiedenis_vmbot_2023

pdfmaatschappijleer__vmbot_2023

pdfnask1_vmbot_2023

pdfNederlands_vmbot__2023

pdfprofielwerkstuk_vmbot_2023.pdf

pdfwiskunde_vmbot_2023

 

 havo

pdfaardrijkskunde_havo_2023

pdfbiologie_havo_2023

pdfDuits_havo_2023

pdfgeschiedenis_havo_2023

pdfinformatica_havo_2023

pdfmaatschappijleer_havo_2023

pdfnatuurkunde_havo_2023

pdfNederlands_havo_2023

pdfprofielwerkstuk_havovwo_2023

pdfscheikunde_havo_2023

pdftekenen_havo_2023

pdfwiskundeA_havo_2023

pdfwiskundeB_havo_2023

pdfwiskundeD_havo_2023

 

vwo

pdfaardrijkskunde_vwo_2023

pdfbiologie_vwo_2023

pdfDuits_vwo_2023

pdfgeschiedenis_vwo_2023

pdfinformatica_vwo_2023

pdfmaatschappijleer_vwo_2023

pdfnatuurkunde_vwo_2023

pdfNederlands_vwo_2023

pdfprofielwerkstuk_havovwo_2023

pdfscheikunde_vwo_2023

pdftekenen_vwo_2023

pdfwiskundeA_vwo_2023

pdfwiskundeB_vwo_2023

pdfwiskundeD_vwo_2023