header_vervolg_04.jpg

​​​​​​​Examens​

Het examen op een vso-school als De Berkenschutse wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. Voor de examenkandidaten vmbo-t, havo en vwo is het staatsexamen de instantie die het examen afneemt.

 

pdfExameninformatie 2016/2017​

Demofilmpje mondelinge examens is te zien op het Youtube kanaal: https://youtu.be/t0tN6p3mxSI 

 

vmbo

Examen

De aangereikte leerstof binnen de leerroute e sluit aan bij het reguliere vmbo-diploma. Het uitstroomperspectief is gericht op vervolgonderwijs. We bieden de leerstof aan op 3 niveaus: vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg), vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg) en vmbo-tl ( theoretische leerweg).

 

Examen vmbo-bb en vmbo-kb

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-bb en vmbo-kb volgen beroepsgerichte lessen welke passen binnen het door hen gekozen profiel. Dit betreft de profielen economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Daarnaast volgen zij ook keuzedelen uit andere profielen.

Het profiel groen wordt voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met het Helicon vorm gegeven. 

De profielen economie & ondernemen en zorg & welzijn worden voor de basisberoepsgerichte - en kaderberoepsgerichte leerweg in samenwerking met scholengemeenschap Were Di vorm gegeven. 

Dit houdt voor alle profielen in dat de leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen op de samenwerkingsschool. 

 

Examen vmbo-tl

Het examen vmbo-tl bij ons wijkt op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die op reguliere scholen. 

De leerlingen uit de bovenbouw van vmbo-tl volgen vaklessen welke passen binnen het door hen gekozen sector. Dit betreft de sectoren economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn.

De sectoren van vmbo-tl worden in samenwerking met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) vorm gegeven. Dit houdt in dat deze leerlingen uiteindelijk hun volwaardige diploma halen via staatsexamens.

Door middel van onderstaande links informeren wij de examenkandidaten vmbo-tl en  hun ouders/verzorgers over het examen.

 Exameninformatie Exameninformatie 2016/2017

 

Rooster mondelinge examens

pdfExamenrooster met examennummer

 

havo/vwo

Rooster mondelinge examens

pdfExamenrooster met examennummer

 

Roosters schriftelijke examens

pdf​​​Examenrooster 1e tijdvak met lokaal

 

Vakinformatie​

Havo

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de examencoördinator Natascha Jaegers (natascha.jaegers@berkenschutse.nl).