header_vervolg_04.jpg

Dienst Ambulante onderwijskundige Begeleiding

De Berkenschutse beschikt sinds 1985 over een Dienst Ambulante onderwijskundige Begeleiding (DAB) die in Midden- en Zuid-Nederland werkzaam is. Er wordt samengewerkt met onze collega-epilepsie-school De Waterlelie in Cruquius, binnen het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Op deze manier is de ambulante onderwijskundige begeleiding voor leerlingen met epilepsie en (dreigende) onderwijsproblemen landelijk dekkend.


De Berkenschutse biedt ook ambulante onderwijskundige begeleiding voor leerlingen met langdurige ziekten. Deze ondersteuning wordt alleen regionaal uitgevoerd in de omgeving De Kempen, regio Eindhoven en Helmond. 

De onderwijskundige begeleiders zijn gespecialiseerde leerkrachten. Zij adviseren en begeleiden kinderen en jongeren en betrokken onderwijsprofessionals in het regulier primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook wordt voorlichting en scholing gegeven.

  

Begeleiding vindt plaats op basis van een concrete hulpvraag. Samen met de betrokken leraar/leraren, intern begeleider, schoolleider, medisch professionals en de ouders van de leerling wordt een doelgerichte aanpak opgesteld. De oudere leerling of student wordt ook daarbij betrokken.


De ambulante onderwijskundige begeleiding heeft een tijdelijk karakter. De bedoeling van een begeleidingstraject is de school en/of de leerling dusdanig te versterken zodat de ondersteuning vanuit de ambulante dienst, na korte of iets langere tijd, overbodig wordt.

Mochten er daarna in de toekomst toch weer nieuwe hulpvragen zijn op het gebied van het medisch ziektebeeld en onderwijs, dan kan er opnieuw een beroep worden gedaan op begeleiding vanuit de ambulante dienst.

Aanmelden ambulante begeleiding en/ of meer informatie:

  • Leerlingen met epilepsie klik hier
  • Leerlingen met langdurige ziekten aanmelden klik hier


LWOE logo rgb