header_vervolg_04.jpg

LANS

LANS: Een Innovatieve Benadering voor Schoolaanwezigheid

 

LANS staat voor Leerlingen Allemaal Naar School en belichaamt een krachtige visie op schoolaanwezigheid, met een brede focus op preventie, het bevorderen van schoolaanwezigheid van alle leerlingen, maar ook interventie bij chronisch verzuim. Schoolaanwezigheid is belangrijk omdat schooldeuren toegang geven tot het opdoen van kennis en ze creëren tevens een omgeving waarin elke leerling, waar dan ook, zich welkom en gesteund kan voelen. Schoolaanwezigheid dient als belangrijke basis voor leerervaringen, sociaal en emotioneel welzijn, en natuurlijk staat daarbij ook de didactische ontwikkeling van leerlingen centraal.

 

Breed perspectief op schoolaanwezigheid

 

LANS, geïnitieerd door De Berkenschutse en onderdeel van het begeleidingsaanbod van De Berkenschutse, heeft als missie elke leerling de kans te bieden om te leren en te groeien binnen het onderwijs. De tweeledige doelstelling omvat proactieve bevordering van schoolaanwezigheid en gerichte aanpak van schoolaanwezigheidsproblemen. Het MD-MTSS model, een veelbelovende preventieve benadering, begeleidt LANS op drie niveaus: universele preventie, gerichte interventie, en intensieve interventie.

Binnen LANS streven we niet alleen naar het toepassen van wetenschappelijke kennis, maar ook naar het actief ontwikkelen ervan. Onze onderzoeken, waaronder de internationale onderzoekssamenwerking OTFA (On The Frontline for Attendance) en het effectiviteitsonderzoek naar de @school behandeling van chronisch verzuim binnen De Berkenschutse, dragen bij aan het wetenschappelijk begrip en vormen de basis voor evidence-based praktijken.

In nauwe samenwerking met scholen, onderzoekers en internationale partners streven we naar deelname aan het onderwijs voor elke leerling, elke dag, overal.