header_vervolg_04.jpg

Leerroute 6 (vmbo vervolgonderwijs)

De aangereikte leerstof binnen de leerroute 6 sluit aan bij het reguliere vmbo-diploma voor leerlingen van 12-20 jaar. Het uitstroomperspectief is gericht op vervolgonderwijs. We bieden de leerstof aan op drie niveaus: vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg), vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg) en vmbo-tl (theoretische leerweg).

 

Het vmbo onderwijs op De Berkenschutse is verdeeld over vier leerjaren. Naast de verplichte vakken is er extra aandacht voor sociale vaardigheidstraining, het plannen en organiseren van de agenda/ het huiswerk en de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Binnen het onderwijs van het vmbo wordt gewerkt met de volgende leerlijnen: sociaal gedrag, leren leren, LOB en het reguliere curriculum van het vmbo. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van vakgebonden methoden.

 

Tijdens de basisvorming is LOB (Loopbaan oriëntatie en -begeleiding) een belangrijk onderdeel, waarmee leerlingen o.a. door middel van proeflessen en bezoeken aan bedrijven weloverwogen kunnen kiezen voor een profiel. Leerlingen van het vmbo-bb en vmbo-kb kunnen kiezen uit de profielen: economie & ondernemen, groen en zorg & welzijn. Leerlingen van het vmbo-tl kunnen kiezen uit de profielen: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn. Voor vmbo-bb en vmbo-kb werken we samen met reguliere scholen voor voortgezet onderwijs, waardoor leerlingen examens maken op de betreffende school en uiteindelijk ook het diploma kunnen behalen van die school. Voor vmbo-tl worden staatsexamens afgenomen. We begeleiden alle leerlingen in hun keuze voor vervolgonderwijs en geven adviezen over opleidingen die goed aansluiten bij hun interessegebieden en vaardigheden.