header_vervolg_02.jpg

Zorgen voor kinderen, ontzorgen van ouders

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met autisme.

 
Met het onderwijsaanbod in combinatie met onze expertise bieden wij de bijzondere leerlingen een optimale leer- en leefomgeving. Dit wordt op de eerste plaats vertegenwoordigd door onze medewerkers en docenten. Daarnaast zijn er gedragswetenschappers aan De Berkenschutse verbonden. Ook remedial teachers, paramedici en schoolverpleegkundigen zijn werkzaam op school. Zij vergroten onze kennis onder andere op basis van onderzoek en maken dit ook naar buiten toe van waarde. Het onderstreept de vergaande specialisatie van onze school die daarbij kinderen vooral ook een heel fijne schooltijd biedt. 

 

De Berkenschutse is op de eerste plaats een onderwijsorganisatie. In onze visie gaat dat echter verder dan de focus op een school-resultaat. Binnen onze geborgen en veilige onderwijsomgeving bereiden we onze leerlingen voor op hun leven na De Berkenschutse. Dat doen we door een totaalpakket aan te bieden, afgestemd op de specifieke omstandigheden, capaciteiten, talenten en interesses van de leerlingen. Voor de een betekent dit wonen in een woongroep, voor de ander is dat de eerste stap naar werk en weer een ander wordt begeleid naar een vervolgstudie. Die expertise brengen we niet alleen binnen De Berkenschutse in praktijk, maar zetten we ook daarbuiten in. Denk hierbij aan arbeidstrajecten, begeleiding van leerlingen in het regulier onderwijs en de diverse steunpunten die wij inhoud geven.