header_vervolg_01.jpg

Medicatielijst

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 

Op De Berkenschutse zijn er regels voor het uitdelen en toedienen van medicijnen aan leerlingen. Dit geldt ook voor het verrichten van verpleegkundige handelingen als dit bij uw kind op school nodig is. Om dit goed te kunnen doen moeten de gegevens over medicijnen en andere zorg duidelijk zijn. U kunt de medicatielijst ook vinden in De Berkenschutse schoolapp, in het menu linksboven bij “formulieren”.

 

De ingevulde gegevens op dit formulier blijven gelden totdat u wijzigingen aan ons heeft doorgegeven. Wij vragen u om eventuele wijzigingen altijd kenbaar te maken door het opnieuw invullen van dit formulier.

 

U blijft verantwoordelijk voor de medicatie die uw kind krijgt toegediend op school en voor het aanleveren van de medicijnen en/of materialen aan ons. We willen graag dat de leerlingen die tijdens schooltijden medicijnen gebruiken, op maandagmorgen hun weekvoorraad meebrengen (van thuis of van de afdeling). De medicijnen moeten in de originele verpakking aangeleverd worden en voorzien zijn van medicijnetiket (naam en de juiste dosering). Wij rekenen op uw hulp om de verpleegkundige zorg voor uw kind op school zogoed mogelijk uit te voeren.

 

De schoolverpleegkundigen

 

Deze medicatielijst volledig invullen:

-      ook bij geen medicatiegebruik

-      aan begin van schooljaar

-      bij wijzigingen

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

 

 

 

 

 

Standaard (dagelijkse medicatie)

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

 

Noodmedicatie

Noodmedicatie en/of medicatie die af en toe wordt ingenomen.

Wanneer er een noodprotocol is, voeg dan hier de bijlage toe.

 

Ongeldige invoer

 

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

 

 

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

 

 

 

 

 

 

Ongeldige invoer

Zit het kind op VSO vmbo, havo of vwo? Dan ook onderstaande invullen!

Ongeldige invoer

De ouder(s)/verzorger(s) gaan door inzending van dit formulier akkoord met de medicatieverstrekking zoals die hierboven beschreven staat.

De ouder(s)/verzorger(s) geven wijzigingen altijd door, door middel van het opnieuw invullen van dit formulier.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer