header_vervolg_04.jpg

Toestemming Beeld en Geluid

Toelichting gebruik beeld- en geluidmateriaal

 

Beste ouder(s)/verzorger(s)/ leerling,

 

Als een leerling de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt moet de leerling zelf dit formulier invullen als de leerling daartoe bekwaam is.

 

Op De Berkenschutse laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en lessen. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn.

We gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Daarnaast zijn wij vanuit de wetgeving verplicht om ouder(s)/verzorger(s) toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van kinderen jonger dan 16 jaar.

Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten zelf toestemming geven.

 

Het is goed om het geven van toestemming samen met uw kind te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

 

Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze ouders ook terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.

 

Met dit formulier vragen we u aan te geven waarvoor De Berkenschutse beeldmateriaal van uw kind mag gebruiken, dit moeten wij ieder jaar opnieuw vragen.

 

Als we beeldmateriaal willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om een les van een stagiair op te nemen, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om toestemming vragen aan direct betrokkenen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, dan op het antwoordformulier vermeld staat, nemen we contact met u op.

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toestemming intrekken. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Zonder toestemming zal er geen beeldmateriaal van uw kind gebruikt en gedeeld worden.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

M.A.C. (Marije) Hertroijs MME,

Algemeen directeur

 

 

Toestemmingsformulier gebruik beeld- en geluidmateriaal
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder(s)/verzorger(s) of leerling van 16 jr. of ouder, dat beeldmateriaal (foto's en/of video's) door De Berkenschutse gebruikt mag worden:

 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen:

 

Ongeldige invoer

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en (toekomstige) leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden. Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinden van de school.

 

Ongeldige invoer

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en (toekomstige) leerlingen over de school, het geven en te volgen onderwijs en diverse onderwijsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, schoolfeesten etc.

 

Ongeldige invoer

Ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en medewerkers informeren over activiteiten en ontwikkelingen op en om school.

 

 

Ongeldige invoer

Informatie verspreiden over activiteiten en ontwikkelingen op school. Het delen van beeldmateriaal geeft een indruk over het gegeven onderwijs op school.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer