header_vervolg_02.jpg

Aanmelden

Aanmelding

Heeft u zich voldoende georiënteerd op De Berkenschutse en is er interesse om de leerling aan te melden?


Dan kunt u de leerling tijdens het telefonisch spreekuur aanmelden. U ontvangt daarna van het secretariaat aanmeldingen de documenten om de leerling officieel aan te melden. Er wordt daarna een aanmeldconsulent aan de leerling toegewezen en deze zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u nalezen of De Berkenschutse kan bieden wat deze leerling nodig heeft.

 

Voor schooljaar 2021 – 2022 zitten de volgende klassen vol:

VMBO 3e jaar basis/kader

VMBO 3e jaar theoretisch

VWO 4e jaar

VWO 5e jaar

VWO 6e jaar

Aanmelden voor het laatste jaar vmbo/havo/vwo wordt sowieso ten zeerste afgeraden, in verband met het examentraject dat dan al in gang is gezet. 

 

Ook de samenwerkingsverbanden zijn hierover geïnformeerd.

Leerlingen voor bovenstaande volle groepen kunnen wel worden aangemeld. Bij de oriëntatie wordt dan direct aangegeven dat de groep waarin de leerling moet instromen vol zit en dat de leerling op een wachtlijst komt. De aanmelding wordt door het aanmeldteam wel afgewerkt en de leerling wordt besproken in de Commissie voor de Begeleiding (CvB) om te bepalen of de leerling toelaatbaar is op De Berkenschutse.

 

Uiteraard hopen we dat er gedurende het schooljaar 2021-2022 oplossingen komen, maar de kans is aanwezig dat plaatsing pas met ingang van het schooljaar 2022-2023 kan.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

 

Wat is de uiterlijke aanmelddatum voor het nieuwe schooljaar?

Klik hier voor het antwoord en meer veelgestelde vragen.


Aanmelden Dienst Ambulante onderwijskundige begeleiding

Voor aanmelden en meer informatie over onze Dienst ambulante onderwijskundige begeleiding klik hier.