header_vervolg_02.jpg

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is voor ouder(s)/verzorger(s), scholen, verwijzers of andere betrokkenen. Het doel van het telefonisch spreekuur is tweeledig:

  1. oriëntatie en informatie
  2. aanmelding

 

Oriëntatie en informatie

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor (korte) vragen over:

  • de aanmeldprocedure
  • informatie over wat De Berkenschutse of een specifieke afdeling te bieden heeft
  • het (anoniem) bespreken van een mogelijke aanmelding

 

Aanmelding

Heeft u zich voldoende georiënteerd op De Berkenschutse en is er interesse om de leerling aan te melden?

Dan kunt u contact opnemen met het telefonisch spreekuur.

 

Tijdens het telefonisch spreekuur is één aanmeldconsulent bereikbaar voor vragen. Indien wenselijk of noodzakelijk wordt er met u een (telefonische) vervolgafspraak gemaakt.

 

Let op: tijdens het telefonisch spreekuur kunnen geen uitspraken worden gedaan over de plaatsbaarheid van een leerling.

 

Dag en tijdstip telefonisch spreekuur:

Maandag 

15.00 – 16.00 uur

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  

11.00 – 12.00 uur


Bereikbaar via: 040 – 22 79 328