header_vervolg_02.jpg

Toelaatbaarheidsverklaring

Toelaatbaarheidsverklaring


Om toegelaten te kunnen worden tot De Berkenschutse is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig
, afgegeven door het samenwerkingsverband. Deze toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school die de ‘zorgplicht’ heeft; afhankelijk van de situatie is dit de huidige óf de nieuwe school. Een toelaatbaarheidsverklaring is als het ware een “toegangsbewijs” voor het speciaal onderwijs en staat op naam van de leerling.

Wij adviseren u om de website van het betreffende samenwerkingsverband te raadplegen voor de procedure.

 

De scholen binnen een samenwerkingsverband hebben een zogenaamde ‘zorgplicht’ en moeten samen met de ouders/verzorgers kijken naar een geschikt onderwijsarrangement voor de aangemelde leerling. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, kan dit betekenen dat de school waarop de leerling is aangemeld
a) zelf het juiste onderwijsarrangement kan bieden, of
b) dat dit gebeurt met mogelijke ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs, of
c) dat plaatsing op het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs nodig is.

De school waar de leerling is aangemeld gaat dan samen met de ouders/verzorgers in overleg met het (voortgezet) speciaal onderwijs om dit arrangement mogelijk te maken.

 

Primair onderwijs (PO)

PO Eindhoven: www.po-eindhoven.nl

PO Helmond:www.swv-peelland.nl

PO De Kempen: www.podekempen.nl

PO Weert-Nederweert: https://swvpo3103.nl/ 

PO Midden Limburg: www.swvpo3102ml.nl

PO Noord Limburg: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

PO De Meierij: www.de-meierij.nl

 

Voortgezet onderwijs (VO)

VO Eindhoven-Kempenland: www.swveindhovenkempenland.nl

VO Helmond/Peelland: www.swv-peelland.nl

VO Weert-Nederweert-Cranendonck: https://swvvo3103.nl/ 

VO Midden Limburg: www.swvvomiddenlimburg.nl

VO Noord Limburg: https://www.swvvo3101.nl/

VO De Meierij: www.de-meierij.nl

 

 

Voor vragen over (reeds aangevraagde) toelaatbaarheidsverklaringen van leerlingen die in de aanmeldprocedure zitten, kunt u contact opnemen met secretariaat aanmeldingen: 040 22 79 326.