header_vervolg_01.jpg

Toelaatbaarheidsverklaring

Het onderwijs in Nederland is regionaal verdeeld in samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor basisonderwijs en samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor voortgezet onderwijs.

De scholen binnen een samenwerkingsverband hebben een zogenaamde ‘zorgplicht’ en moeten samen met de ouders/verzorgers kijken naar een geschikt onderwijsarrangement voor de aangemelde leerling. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, kan dit betekenen dat de school waarop de leerling is aangemeld
a) zelf het juiste onderwijsarrangement kan bieden, of
b) dat dit gebeurt met mogelijke ondersteuning vanuit het (voortgezet) speciaal onderwijs, of
c) dat plaatsing op het speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs nodig is.

De school waar de leerling is aangemeld gaat dan samen met de ouders/verzorgers in overleg met het (voortgezet) speciaal onderwijs om dit arrangement mogelijk te maken.

Om toegelaten te kunnen worden op De Berkenschutse is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig, afgegeven door het samenwerkingsverband. Deze toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school die de ‘zorgplicht’ heeft; afhankelijk van de situatie is dit de huidige óf de nieuwe school. Een toelaatbaarheidsverklaring is als het ware een “toegangsbewijs” voor het speciaal onderwijs.

Wij adviseren u om de website van het betreffende samenwerkingsverband te raadplegen voor de procedure. Deze procedure verschilt namelijk per samenwerkingsverband.

Voor vragen over reeds aangevraagde toelaatbaarheidsverklaringen van leerlingen die in de aanmeldprocedure zitten, kunt u contact opnemen met secretariaat aanmeldingen: 040 22 79 326.

 

Hieronder staan de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs onderverdeeld per regio:

Primair onderwijs (PO)

PO Eindhoven: www.po-eindhoven.nl

PO Helmond:www.swv-peelland.nl

PO De Kempen: www.podekempen.nl

PO Weert-Nederweert: https://swvpo3103.nl/ 

PO Midden Limburg: www.swvpo3102ml.nl

PO Noord Limburg: www.passendonderwijsnoordlimburg.nl

PO De Meierij: www.de-meierij.nl

 

Voortgezet onderwijs (VO)

VO Eindhoven-Kempenland: www.swveindhovenkempenland.nl

VO Helmond/Peelland: www.swv-peelland.nl

VO Weert-Nederweert-Cranendonck: https://swvvo3103.nl/ 

VO Midden Limburg: www.swvvomiddenlimburg.nl

VO Noord Limburg: https://www.swvvo3101.nl/

VO De Meierij: www.de-meierij.nl