header_vervolg_01.jpg

Een sfeerimpressie van De Berkenschutse

Wij bedanken iedereen die medewerking heeft verleend bij het tot stand komen van deze film heel hartelijk.