header_vervolg_01.jpg

Vervoer

​​De meeste leerlingen van De Berkenschutse komen met aangepast vervoer naar school. Het is aan de gemeente waar u in woont om te bepalen of uw kind recht heeft op dit aangepast vervoer of niet. Het kan ook zijn dat uw kind hiervoor een extra ‘onderzoek’ nodig heeft. Plaatsing op De Berkenschutse is dus geen garantie voor taxivervoer. Leerlingen van onze voortgezet speciaal onderwijs afdelingen hebben conform de huidige wetgeving in principe geen recht op aangepast vervoer. Hier moet dus zeker aangetoond worden dat aangepast vervoer voor uw kind noodzakelijk is om naar De Berkenschutse te kunnen gaan.

 

Het maatschappelijk werk van De Berkenschutse ondersteunt u – indien nodig - bij het aanvragen van aangepast vervoer. Wanneer het vervoer tijdelijk gestaakt wordt, moeten ouders de afdeling onderwijs van hun gemeente hiervan op de hoogte stellen. Het is belangrijk dat de taxichauffeur op de hoogte is van eventuele specifieke zorg (zoals aanvallen, noodmedicatie, eventuele richtlijnen met betrekking tot gedrag) die een kind nodig heeft. Het is de taak van ouders om de taxibedrijven en/of de chauffeur hierover goed in te lichten.

 

In het begin van het schooljaar organiseert de school een voorlichtingsbijeenkomst voor de taxichauffeurs, waar algemene informatie wordt gegeven over epilepsie en gedragsproblemen. De organisatie van het vervoer valt niet onder de verantwoordelijkheid van De Berkenschutse. Bij tekortkomingen of moeilijkheden neemt u contact op met het taxibedrijf en/of de gemeente waar u in woont. In speciale gevallen of wanneer u er samen met het taxibedrijf en de gemeente niet uit komt, kunt u contact opnemen met de De Berkenschutse via het telefoonnummer: 040-2279300 of emailadres: informatie@berkenschutse.nl.