header_vervolg_02.jpg

Medische zorg

Verpleegkundige zorg

De Berkenschutse heeft veel leerlingen die tijdens schooluren verpleegkundige zorg nodig hebben. Deze zorg kan geboden worden door onze schoolverpleegkundigen. Zij hebben kennis van, en zijn bevoegd tot, het uitoefenen van de noodzakelijke risicovolle-, voorbehouden handelingen bij leerlingen op onze school. Daarnaast hebben de schoolverpleegkundigen een rol in het geven van voorlichting en instructie aan kinderen, medewerkers en eventueel ouder(s)/verzorger(s) over (verpleegkundige) verzorging.

 

Huisartsgeneeskundige zorg

Wanneer er leerlingen na een calamiteit naar de huisarts moeten gaan worden de ouders hiervoor benaderd om dit te doen.
De leerlingen die op Kempenhaeghe verblijven worden via de schoolverpleegkundigen doorverwezen naar een huisarts van Kempenhaeghe.
Indien er acute medische zorg nodig is die op De Berkenschutse niet geboden kan worden, wordt er contact opgenomen met de huisartsenpraktijk te Heeze, of het St. Anna ziekenhuis te Geldrop, of in het uiterste geval het alarmnummer 112.

 

Neurologische / epileptologische zorg

Alleen voor leerlingen die onder behandeling zijn van een neuroloog op Kempenhaeghe (of verblijven op Kempenhaeghe) kan er een beroep gedaan worden, via de schoolverpleegkundigen, op de behandelend (of dienstdoende) neuroloog op Kempenhaeghe.
Indien er acute medische zorg nodig is die op De Berkenschutse niet geboden kan worden, wordt er contact opgenomen met de huisartsenpraktijk te Heeze, of het St. Anna ziekenhuis te Geldrop, of in het uiterste geval het alarmnummer 112.

 

Hier kunt u de medicatielijst vinden: Medicatielijst