header_vervolg_02.jpg

Wil jij net als onze collega’s eraan bijdragen dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen?
Sta jij open voor leerlingen die van jou als persoon vragen om net wat anders te denken en te doen?
Wil jij leren van je leerlingen en van je collega’s?
Dan is De Berkenschutse wellicht de school voor jou!

 

DE BERKENSCHUTSE IS OP ZOEK NAAR EEN
REMEDIAL TEACHER

 

Werktijdfactor 0.5 FTE, m.i.v. 1 september 2022 uit NPO-gelden

 

ONZE SCHOOL

 

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
We hebben de ambitie gesteld om excellent onderwijs te geven en te voorzien in speciale ondersteuningsbehoefte die het regulier onderwijs ontstijgt. Dit doen wij door samen te werken en gebruik te maken van een onderzoekende houding om nieuwe expertise te ontwikkelen.

 

ONS AANBOD

 

Een uitdagende verantwoordelijke taak in een dynamische school, die streeft naar professionaliteit en grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Je levert een bijdrage aan het realiseren van de koers en strategie van de school. Ben jij een onderwijsprofessional die zich wil blijven ontwikkelen, nieuwsgierig en ondernemend is? Dan komt De Berkenschutse graag met jou in contact!

 

TAKEN EN TAAKGEBIEDEN

 

De remedial teacher (RT) maakt onderdeel uit van het team onderwijsversterkers van De  Berkenschutse en valt hiërarchisch onder de teamleider. Dit team bestaat uit diverse disciplines die, in verlengde van visie en ambitie, het onderwijs op De Berkenschutse versterkt in het belang van de leerling en zijn/haar specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van zorg en onderwijs. Hierbij wordt de leerling centraal gesteld, zoveel als mogelijk multidisciplinair gewerkt en ondersteuning op maat geleverd. Vanuit die positionering zorgt RT voor extra ondersteuning binnen de zorgstructuur van de school. 

 

JOUW KWALITEITEN

 

 • Op een inspirerende, creatieve en flexibele wijze RT onderwijs kunnen verzorgen.
 • Affiniteit met onze doelgroep.
 • Kennis exacte vakken is een pré.
 • Goed ontwikkelde ICT-vaardigheden en kennis van vak gerelateerde software.
 • Goed kunnen werken in teamverband.
 • Meedenken in het verder ontwikkelen van de discipline RT.
 • Communicatief vaardig zijn en kunnen reflecteren op eigen handelen en denken.
 • In het bezit zijn van een (Master (S)EN) RT-opleiding en/of bereid zijn om verder te scholen.

 

WERKZAAMHEDEN RT

 

 • Verzorgen van remedial teaching. Dit betreft o.a.; 
 • verzorgt op multidisciplinaire wijze de begeleiding van leerlingen en onderwijsprofessionals binnen en buiten de klas door de gehele school. 
 • werkt handelingsgericht, in samenwerking met (onderwijs)professionals en is betrokken bij de uitvoering van handelingsplannen op het gebied van bv. rekenen, lezen, spelling, leren-leren, studievaardigheden.
 • Ondersteunen en faciliteren van (onderwijs)professionals. Dit betreft o.a.: 
 • coacht, begeleidt, traint en ondersteunt (onderwijs)professionals op gebied van remedial teaching: signaleren, diagnosticeren, analyseren, oplossen leerproblemen binnen de klas en toepassen van de juiste leerstrategie;  
 • maakt RT zichtbaar binnen de school.
 • Beleidsmatige bijdragen binnen RT-team. Dit betreft o.a.: 
 • levert bijdrage aan ontwikkeling van en adviseert over schoolbeleid op
  gebied van leerlingenzorg binnen de zorgstructuur van De Berkenschutse; 
 • ontwikkelt (mede) thematische begeleidingsarrangementen. 
 • Professionaliseren van (onderwijs)professionals. Dit betreft o.a.: 
 • verspreidt en deelt actuele informatie en kennis binnen de school; 
 • heeft een actieve rol binnen projecten/innovaties welke gelieerd zijn aan de leerlingenzorg. 

 

WIJ BIEDEN

 

 • Honorering schaal 10 volgens cao po.
 • Een tijdelijke aanstelling voor één jaar.
 • Een gevarieerde en uitdagende werkomgeving in een naar buiten gerichte organisatie.
 • Kansen en mogelijkheden om nieuwe expertise op te doen en te delen.

 

INFORMATIE OVER DE VACATURE

 

Verdere informatie is te verkrijgen bij Annelies van den Boogaard, teamleider onderwijsversterkers. Te bereiken onder telefoonnummer 040-2279300.

 

SOLLICITEREN

 

Je sollicitatie kun je tot 6 juli 2022 richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, Postbus 61, 5590 AB Heeze of per email naar: PSA@berkenschutse.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 28

 

Voor een overzicht van de openstaande vacatures bij De Berkenschutse gaat u naar onze website: www.berkenschutse.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.