header_vervolg_01.jpg

Vacature leraar bij de DBA (DagBehandeling Autisme)

Onze leerlingen en medewerkers zijn per direct op zoek naar een betrokken docent en prettige collega.

Leraar bij de DBA (DagBehandeling Autisme)

1e of 2e graads

Werktijdfactor: 0,4 fte (reguliere vacature) op vmbo, havo en vwo niveau

 

De werkomgeving

De Berkenschutse is een expertisecentrum voor het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school schept een sfeervol en veilig klimaat, waarbinnen jongeren zich kunnen en durven ontwikkelen. Centraal staan het orthopedagogisch en orthodidactisch handelen en het bewust hanteren van onderwijsmiddelen.

De DBA is een tijdelijke plek voor jongeren die (gedeeltelijk) uitgevallen zijn in het VO of VSO. Deze jongeren hebben een diagnose in het autistisch spectrum, vaak in combinatie met een ander diagnose (zoals bijv. een angststoornis of depressie). Deze jongeren krijgen via een samenwerking tussen de GGzE en De Berkenschutse dagbehandeling inclusief onderwijs van een multidisciplinair team, in Eindhoven op het GGzE terrein. Elke jongere volgt een maatwerkprogramma van behandeling en onderwijs.

 

Wie zoeken wij?

Ben jij een 1e of 2e graads docent Nederlands, Engels en/of zaakvak en heb je een onderzoekende en reflectieve houding? Werk je graag in een multidisciplinair team en houd je van het doorgronden van onderwijs- en begeleidingsvraagstukken, dan is de DBA jouw werkplek. Ben je bijv. orthopedagoog en heb je een onderwijsbevoegdheid oriënteer je dan op deze functie.

 

Wie zoeken wij?

Voor deze functie zoeken wij naar een persoon die:

-        Aantoonbare ervaring heeft m.b.t. het lesgeven in vmbo/havo/vwo;

-        Affiniteit met en liefst ook ervaring heeft binnen het VSO dat gericht is op leerlingen met een autisme spectrum stoornis in de leeftijd van 13 t/m 20 jaar;

-        Goed ontwikkelde ICT vaardigheden heeft;

-        In staat is een veilig pedagogisch klimaat te bieden aan leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften;

-        Op een inspirerende wijze onderwijs op maat kan verzorgen in Nederlands, Engels en zaakvakken (in onder- en bovenbouw VO);

-        Het leerproces aanstuurt op een duidelijke, gestructureerde en consequente wijze;

-        Communicatief vaardig is en goed kan reflecteren op eigen handelen en denken;

-        Graag zelfstandig werkt en goed kan samenwerken in een multidisciplinair team

          t.b.v. behandeling en onderwijs;

-        Weet dat de juiste persoonlijkheid en houding jegens deze doelgroep belangrijk is.

 

Vereisten:

-        In het bezit zijn van een relevante onderwijsbevoegdheid

-        Het is een pré wanneer je daarnaast een studie in de Gedragswetenschappen hebt afgerond of een diploma Speciaal Onderwijs/Master SEN of andere relevante scholing  

          (hbo+).

 

Wat bieden wij?

Honorering schaal LB volgens CAO PO

Tijdelijk voor een jaar met uitzicht op vast.

 

Solliciteren en verdere informatie

Voor inlichtingen over deze functie kunt u terecht bij dhr. Theo Laureijs, afdelingsleider VSO f (havo/vwo) tel.: 040 – 2279666 (m.u.v. 11 juli t/m 14 aug.)

Schriftelijke sollicitaties kunnen tot en met 17 augustus 2018 gericht worden aan Corien Habraken of per email naar PSA@berkenschutse.nl