header_vervolg_04.jpg

Vacature orthopedagoog/psycholoog

De Berkenschutse heeft per september vervangings/projectruimte beschikbaar voor 1,4 fte voor twee leergierige, enthousiaste orthopedagogen / psychologen met een voorkeur om te werken in het (speciaal) onderwijs.

 

De focus ligt op neuropsychologische vraagstellingen, leerontwikkeling en gedrag passend bij de leerlingpopulatie van De Berkenschutse.

De Berkenschutse levert een bijdrage aan het best passende onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar met zeer diverse leer- en ontwikkelingsproblemen, door haar expertise te delen en zelf voortdurend nieuwe expertise te zoeken, te ontwikkelen en toe te passen. Het Team Gedragswetenschappers van de Berkenschutse bestaat uit orthopedagogen, (GZ) psychologen, een schoolpsycholoog en een psychologisch assistente. Tezamen geven zij invulling aan de directe leerlingenzorg binnen de gehele school, inclusief de dienst ambulante begeleiding. Daarnaast is er een gerichte inzet op het ontwikkelen van expertise rondom onderwijs, professionalisering en uitbouwen van het (onderwijskundig) netwerk. Dit alles gebeurt in multidisciplinair verband.

 

Functie-inhoud

Het team gedragswetenschappers gaat coachend en ondersteunend in op vraagstellingen van de diverse onderwijsprofessionals. Hierbij wordt uit gegaan van het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van de onderwijsprofessional zelf.

Wij zoeken een enthousiaste gedragswetenschapper die graag oplossingsgericht te werk gaat en uit gaat van de mogelijkheden, talenten en perspectieven van leerlingen.

Je bent in staat tot het integreren van gegevens, beschikt over een kritische houding, analytisch denkvermogen en investeert in het maken van verbinding. 

Een deel van de taakstelling zal bestaan uit (neuro)psychologisch onderzoek, bieden van pedagogische ondersteuning van de onderwijsprofessionals en het begeleiden van leerlingen waarbij de inzet gericht is op het waarborgen en verbeteren van het geboden onderwijs voor de leerling en door de docent. Daarnaast lever je een bijdrage in het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen en in de aanname van nieuwe leerlingen.


Functie-eisen

 • Een afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek.
 • Aantoonbare kennis op het gebied van leerontwikkeling en/of gedrag
 • Affiniteit met het onderwijs
 • Oplossingsgerichte en doelgerichte werkhouding
 • Investeert in het maken van verbinding en heeft een samenwerkingsgerichte houding

 

Wat bieden wij? 

 • Wij bieden een uitdagende baan met volop mogelijkheden om jezelf te ontplooien.
 • Je werkt in een dynamisch team van gedragswetenschappers, gericht op het verhogen van expertise in de Berkenschutse en het uitdragen hiervan.
 • Het betreft een tijdelijke aanstelling in verband met vervanging/project.
 • Het betreft een totale omvang van 1,4 fte verdeeld over twee kandidaten.
 • De werkdagen worden in overleg nader bepaald, waarbij er een sterke voorkeur is voor bezetting op de woensdag en vrijdag.
 • Honorering: salarisschaal 11 conform CAO PO.  

 

Solliciteren en verdere informatie
Je kunt je sollicitatie tot en met 21 juni 2018, richten aan Corien Habraken, medewerker P&O De Berkenschutse, postbus 61, 5590 AB Heeze of per mail: PSA@berkenschutse.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 25 juni a.s. Wil je meer weten? Voor verdere informatie over deze functie kunt je terecht bij Evelyne Karel (teamleider Team Gedragswetenschappers, GZ psycholoog) tel.: 040 - 2279300.